Как можем да помогнем?

Order Types

Страница 2 от 2

Поръчка за затваряне на пазара е поръчка, подадена за затваряне на отворена сделка по текущия пазарен курс. За да подадете поръчка за затваряне на пазара в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу: От таба Обобщение щракнете с десния бутон върху…

Потребителите имат право да поставят и свой собствен тип условна поръчка. Това е поръчка, която по някакъв начин е свързана и "условна" от задействането на друга поръчка. Възможностите, които клиентите имат, що се отнася до условните нареждания, са следните: Условното…