Нашите цени ще бъдат обективното ни виждане за офертите и предложенията, които са на разположение на независими пазарни участници по отношение на сделки с нормален пазарен размер, и са основният начин, по който ще гарантираме, че клиентът получава възможно най-добрия…