Как можем да помогнем?

Изпълнение & Ролоувър

Страница 1 от 3

Роловър е лихвата, платена или спечелена за държане на позиция през нощта. Всяка валута има овърнайт лихвен процент, свързан с нея, и тъй като Форекс се търгува по двойки, всяка сделка включва не само две различни валути, но и техните…

Ако по-добра цена [от първоначално предложената] стане достъпна преди изпълнението на Вашата сделка, FXCM винаги ще Ви предостави най-добрата налична цена. Когато поръчката се изпълни на по-добра или по-изгодна цена от заявената от вас, това се счита за Подобрение на…

Възможно е да има силно увеличение на движението на пазара след пускане на новина или дори между затварянето и повторното отваряне на пазара, което може да окаже значително влияние върху изпълнението на чакаща поръчка. Клиентите трябва да бъдат информирани за…

Поръчката за стоп влизане е поръчка за покупка над текущата пазарна цена с дълга сделка или продажба под текущата пазарна цена с къса сделка. За да поставите поръчка за Stop Entry в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу: Щракнете с…

Опцията Time-in-force на дадена поръчка определя времевата рамка, в която поръчката ще се изпълни. Има четири различни опции за време на изпълнение, от които можете да избирате в прозореца Входна поръчка или Пазарна поръчка в Trading Station: Day - активира…

Trailing Stop е стоп, който се коригира до по-благоприятен курс, когато търговията се движи в полза на търговеца. Размерът на стопа зависи от вида на Trailing Stop и от това, на каква стойност го поставя трейдърът. Съществуват два вида Trailing…

Поръчката за лимит вход е поръчка, която се използва за покупка под текущата пазарна цена с дълга сделка или за продажба над текущата пазарна цена с къса сделка. За да подадете лимит входна поръчка в Trading Station, моля, следвайте стъпките…

Поръчката Close Range функционира точно както поръчката Close Market с допълнителното предимство, че позволява на търговците да зададат "приемлив" диапазон, при който биха искали да бъдат изпълнени. Поръчките за затваряне на диапазона са идеални за ограничаване на отрицателния слипидж. За…

Стратегията ви може да изисква да приберете печалбата си в определен момент. Лимит поръчките се изпълняват подобно на лимит входни поръчки, но ви извеждат от пазара, а не ви вкарват в него. Лимит поръчките гарантират определената цена (или по-добра), но…

Това е поръчка, която се подава за влизане в сделка по текущия пазарен курс. За да подадете поръчка на открития пазар в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу: В прозореца Dealing Rates щракнете с левия бутон на мишката върху цената…

Вашата стратегия може да изисква да намалите загубите в определен момент. Стоп поръчките се изпълняват подобно на стоп поръчките за вход, но ви извеждат от пазара, а не ви вкарват в него. Стоп поръчките гарантират изпълнение, но не и конкретна…