Как можем да помогнем?

Trading Basics

Страница 2 от 2

Margin call често се появява поради свръхзадлъжнялост. Използването на по-голям ливъридж може да увеличи печалбите ви, но също така може да увеличи и загубите, които бързо ще изчерпят използваемия ви маржин. Колкото повече ливъридж използвате, толкова по-бързо могат да се…

Можете да видите актуалните маржин изисквания, изброени по валутни двойки, в колоната MMR на прозореца "Simple Dealing Rates" в платформата Trading Station. Изискванията за маржин могат да се променят без предизвестие в зависимост от колебанията на цените.