Как можем да помогнем?

Търговия

Страница 1 от 2

В горната част на Вашата платформа за търговия кликнете върху бутона Отчет, за да видите Вашето комбинирано извлечение от сметка. В извлечението в колоната "Условие" е посочен типът на поръчката, която е затворила сделката. Колоната "Created By" (Създадено от) показва…

В платформата MT4 най-голямата ви губеща позиция (по отношение на p/l) ще бъде ликвидирана, ако нивото на маржина падне под 50%. Важно е да се отбележи, че това е различно от начина, по който се ликвидират позициите в платформата Trading…

Можете да проверявате използваемите си нива на маржин в реално време чрез всяка версия на платформата Trading Station, т.е. десктоп, уеб или мобилното приложение. Освен това в платформата Trading Station е вградена функцията "Margin Watch", която изпраща предупредителен имейл за…

FXCM предлага търговия с ливъридж на FX и ДЗР с маржин. Маржинът може да се разглежда като добросъвестен депозит, необходим за поддържане на отворени позиции. Това не е такса или транзакционен разход, а просто част от собствения капитал на Вашата…

Ежедневно се извършва поддържаща проверка на маржа в 17:00 ч. ET. Ако по това време пазарът се е върнал обратно във ваша полза, така че вашият използваем марж за поддържане (Usble Maint Mr) е по-голям от 0, състоянието на маржа…

Margin Watcher е функция на Trading Station, която изпраща уведомително съобщение на платформата Trading Station, за да ви даде време да управлявате сметката си и евентуално да предотвратите ликвидация чрез margin call. През това време може да се опитате да…

Нивото на ликвидация се определя на 50% от изискването за входния/поддържащия маржин. Това означава, че ако собственият капитал на сметката ви падне под 50% от необходимия начален маржин, сметката ще получи повикване за ликвидация и сделките ще бъдат затворени по…

Сметките на FXCM използват система за Tiered margin, която се състои от маржин за влизане/поддържане и маржин за ликвидация. Маржин за влизане/поддържане - първоначалният добросъвестен депозит или обезпечение, заделено за откриване и последващо поддържане на позиция. В платформата Trading Station…

Сметките MT4 в FXCM използват различна версия на Tiered Margin на FXCM, тъй като платформата MT4 обработва процеса на margin call (ликвидация) по различен начин от платформата Trading Station на FXCM. При откриване на позиция ще трябва да заделите първоначален…

Можете да използвате посочените по-долу връзки, за да създадете толкова демо сметки, колкото желаете: Trading Station / TSWeb / TSMobile За да създадете демо сметка в Trading Station, кликнете тук. Демо сметките на Trading Station изтичат след 30 дни неактивност.…