Как можем да помогнем?

Съкровищница

Базовият инструмент на SONIA3M е 3-месечният фючърс върху индекса SONIA на ICE, който представлява фючърс с паричен сетълмент, базиран на лихвения процент по тримесечен депозит в британски лири. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост…

Базовият инструмент на Schatz е EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz се нарича краткосрочният до падеж германски дълг, който е един от най-търгуваните ценни книжа с фиксирана доходност в света. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат да се различават…

Базовият инструмент на IBHY е фючърсът Cboe High Yield Corporate Bond Index, който е създаден да отразява представянето на деноминиран в щатски долари корпоративен дълг с висока доходност и предлага широко покритие на света на ликвидните облигации с висока доходност…

Базовият инструмент на FED30D е 30-дневният фючърс върху федерални фондове на CME. Терминът "лихвен процент по федералните фондове" се отнася до целевия лихвен процент, определен от Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC). 30-дневните фючърси върху федералните фондове са…

Базовият инструмент на EURIBOR3M е фючърсът ICE 3 Month Euribor, който е фючърс с паричен сетълмент, базиран на лихвения процент EMMI EURIBOR за тримесечни депозити. Euribor е бенчмарк на паричния пазар в евро. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат…

Базовият инструмент на Bobl е фючърсът EUREX Euro Bobl. Euro Bobl се нарича средносрочен до падеж германски дълг, който е един от най-силно търгуваните ценни книжа с фиксирана доходност в света. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат да се…

Базовият инструмент на 10USNote е фючърсът CME US 10-Year T-Note. Съкровищните облигации, наричани за краткост T-Notes, се наричат средносрочни до падеж на емитираните от правителството ценни книжа. 10-годишните T-Notes са едни от най-търгуваните съкровищни облигации, обезпечени от правителството на САЩ.…

Базовият инструмент на 5USNote е 5-годишният фючърс CME US T-Note. Съкровищните облигации, наричани за краткост T-Notes, се наричат средносрочни до падеж на емитираните от правителството ценни книжа. 5-годишните T-Notes са едни от най-търгуваните съкровищни облигации, обезпечени от правителството на САЩ.…

Базовият инструмент на 2USNote е 2-годишният фючърс CME US T-Note. Съкровищните облигации, наричани за краткост T-Notes, се наричат средносрочни до падеж на емитираните от правителството ценни книжа. Двугодишните T-Notes са едни от най-търгуваните съкровищни облигации, обезпечени от правителството на САЩ.…

Базовият инструмент на BUND, портфолиото Euro-Bund Futures Index, притежава фючърсния договор Euro-Bund с най-близък падеж и се състои от германски държавни облигации. Маржин изисквания Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да…