Как можем да помогнем?

Single Share CFD Products

Базовите акции за AU Shares се търгуват на ASX. Те могат да бъдат идентифицирани чрез .au в края на тикер символа. **Часове за търговия (GMT)** Моля, [**кликнете тук**][1] за часовете за търговия Моля, обърнете внимание, че часовете могат да се…

Базовите акции на HK Shares се търгуват на HKEX. Те могат да бъдат идентифицирани чрез .hk в края на тикер символа. **Часове за търговия (GMT)** Моля, [**кликнете тук**][1] за часовете за търговия Моля, обърнете внимание, че часовете могат да се…

Базовите акции за EU Shares се търгуват на фондовата борса Euronext Paris, Euronext Amsterdam или Frankfurt Stock Exchange. Те могат да бъдат идентифицирани чрез .FR .NL или .DE в края на тикер символа. **Часове за търговия** Моля, [кликнете тук][1] за…

Базовите акции за US Shares се търгуват на NASDAQ или NYSE. Те могат да бъдат идентифицирани по .US в края на тикер символа. **Часове за търговия** Моля, [кликнете тук][1] за часовете за търговия Моля, обърнете внимание, че часовете могат да…

Базовите акции за UK Shares се търгуват на Лондонската фондова борса. Те могат да бъдат идентифицирани по .UK в края на тикер символа. Моля, обърнете внимание, че подобно на ценообразуването на базовите акции, всички UK Shares се котират в пенсове,…