Как можем да помогнем?

CFD за една акция

Страница 3 от 3

Договорът за разлика върху акции няма срок на валидност. За разлика от други деривати, CFD е договор с отворен край, ако не сте затворили позицията си до края на търговския ден, тогава позицията се прехвърля в следващия ден. В този…

Базовите акции за EU Shares се търгуват на фондовата борса Euronext Paris, Euronext Amsterdam или Frankfurt Stock Exchange. Те могат да бъдат идентифицирани чрез .FR .NL или .DE в края на тикер символа. **Часове за търговия** Моля, [кликнете тук][1] за…

Базовите акции за US Shares се търгуват на NASDAQ или NYSE. Те могат да бъдат идентифицирани по .US в края на тикер символа. **Часове за търговия** Моля, [кликнете тук][1] за часовете за търговия Моля, обърнете внимание, че часовете могат да…

Базовите акции за UK Shares се търгуват на Лондонската фондова борса. Те могат да бъдат идентифицирани по .UK в края на тикер символа. Моля, обърнете внимание, че подобно на ценообразуването на базовите акции, всички UK Shares се котират в пенсове,…

В FXCM разходите за финансиране на Вашата ДЗР сделка се наричат "роловър". Това е лихвата, която се плаща за задържане на позицията след 17:00 ч. EST, и се определя от размера на позицията. Формулата за разходите за финансиране е следната:…