Как можем да помогнем?

CFD за една акция

Страница 2 от 3

Базовите акции на HK Shares се търгуват на HKEX. Те могат да бъдат идентифицирани чрез .hk в края на тикер символа. **Часове за търговия (GMT)** Моля, [**кликнете тук**][1] за часовете за търговия Моля, обърнете внимание, че часовете могат да се…

Дивидентите могат да окажат влияние върху размера на овърнайт разходите, които плащате или печелите по Вашата(ите) позиция(и) в CFD върху акции. Когато се изплаща дивидент по дадена акция, стойността на акцията ще спадне, а следователно и стойността на позицията. Късите…

FXCM ще предложи цени за CFD-та върху акции в съответствие с работното време на основната борса. Моля, направете справка с тази графика по-долу за часовете за търговия в реално време. FXCM се стреми да отваря и затваря пазарите колкото е…

Поради глобалния характер на CFD-тата, трейдърите трябва да са наясно със специалните празнични часове за търговия, наблюдавани на всеки пазар. FXCM е предоставила месечен календар по-долу, в който са изброени специалните часове за търговия по време на празници за основните…

CFD върху акции е CFD, при който базовият актив е цената на акциите на публична компания. CFD, или договор за разлика, ви предлага всички предимства на търговията с акции, без да се налага физически да ги притежавате. Казано по-просто, това…

Поради ограничения, въведени от регулаторните органи, базовите фондови борси или доставчиците на ликвидност, с които работи FXCM, някои акции може да са ограничени за "продажба на късо". Всяко ограничение за къса продажба не пречи на някого да закрие някоя отворена…

Договорите за разлика дават на търговците много възможности, които иначе не биха имали: CFD се търгуват с ливъридж Това позволява на търговеца да контролира голяма пазарна позиция, като същевременно използва по-малък капитал, отколкото би бил необходим за контролиране на еквивалентна…