Как можем да помогнем?

FX търговия

Маржинът може да се разглежда като добросъвестен депозит, необходим за поддържане на открити позиции. Това не е такса или транзакционен разход, а просто част от собствения капитал на сметката ви, заделена и разпределена като маржин депозит. Изискванията за маржин (за…

Форекс, известен още като валутен пазар, FX или търговия с валута, е децентрализиран глобален пазар, на който се търгуват всички световни валути. Форекс пазарът е най-големият и най-ликвидният пазар в света със среден дневен обем на търговия, надхвърлящ 5 трилиона…

Като общо правило препоръчваме да ограничите общия ливъридж на сметката до максимум 20:1. Например, ако разполагате с баланс по сметката от 10 000 долара, можете да търгувате с максимален размер на позицията, двадесет пъти по-голям от баланса по сметката ви.…

Часовете за търговия на FXCM варират в зависимост от продукта. Форекс търговията се открива в неделя между 17:00 ET и 17:15 ч. ET и приключва в петък около 16:55 ч. ET. За часовете за търговия с договори за разлика кликнете…

Да. В допълнение към нашата политика на прозрачност при отчитане на роловъра, благодарение на средния условен обем на търговията, който FXCM генерира към доставчиците на ликвидност, с които работи, FXCM е в състояние да предаде на своите клиенти атрактивни курсове…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}