Как можем да помогнем?

Exchange-Traded Funds (ETF)

Страница 1 от 2

Инструментът ще бъде настроен на „само затваряне" малко преди датата на корпоративното действие. Клиентите могат да управляват съществуващите си отворени позиции, но не могат да добавят нова експозиция. Всички позиции ще бъдат ликвидирани преди затварянето на пазара на датата, определена…

Дивидентите могат да окажат влияние върху сумата на овърнайт разходите, които плащате или печелите от позицията(ите) на Вашите борсово търгувани фондове (ETF). Когато се изплаща дивидент на ETF, стойността на ETF ще спадне, а следователно и стойността на позицията. Късите…

Борсово търгуваните фондове (ETF) нямат срок на валидност. Договорите за CFD на борсово търгувани фондове (ETF) са безсрочни. Ако не сте затворили позицията си до края на деня за търговия, тогава позицията се прехвърля на следващия ден. В този момент…

Поради глобалния характер на CFD, търговците трябва да са наясно със специалните празнични часове за търговия, наблюдавани на всеки пазар. FXCM предостави месечен календар по-долу, изброяващ специални часове за търговия по време на празници за основните пазари. Моля, имайте предвид,…

CFD на борсово търгуван фонд (ETF) е CFD, при който базовият актив е цената на акциите на ETF. CFD, или договор за разлика, Ви предлага всички предимства на търговията с ETF, без да е необходимо да ги притежавате физически. Просто…

CFD-тата дават на търговците много опции, които иначе не биха имали: CFD се търгуват с ливъридж Това позволява на търговеца да контролира голяма пазарна позиция, като същевременно използва по-малко количество капитал, отколкото би било необходимо за контролиране на еквивалентна позиция…

Всички позиции ще бъдат затворени по курса в края на деня. Всяка плаваща печалба или загуба ще бъде реализирана. След това позициите автоматично се отварят отново при коригиран курс на отваряне и размер на позицията, за да запазят същата условна…