Как можем да помогнем?

Стоки

Страница 1 от 2

Базовият инструмент за ZincSpot е LME ZINC FUTURE. Този базов фючърсен продукт се търгува на Лондонската метална борса. Цинкът се използва широко в производството на химикали, лекарства и батерии. Най-големите производители на цинк са Китай, Перу и Австралия. Този фючърсен…

Базовият инструмент за NickelSpot е LME NICKEL FUTURE. Този базов фючърсен продукт се търгува на Лондонската метална борса. Никелът е един от основните елементи в производството на неръждаема стомана и други сплави. Най-големите производители на никел са Индонезия, Филипините и…

Базовият инструмент за LeadSpot е LME LEAD FUTURE. Този базов фючърсен продукт се търгува на Лондонската метална борса. Оловото е мек метален елемент, като 80% от съвременната употреба на олово е в производството на батерии. Най-големите производители на олово са…

Базовият инструмент за AlumSpot е LME PRI ALUM FUTR. Този базов фючърсен продукт се търгува на Лондонската метална борса. Алуминият намира широко приложение в космическата индустрия, автомобилостроенето и като строителен материал. Този фючърсен продукт позволява на трейдърите да спекулират/хеджират движението…

Базовият инструмент на CoffeeNYF е фючърсният договор Coffee-New York (Arabica). Този базов фючърсен продукт се търгува на ICE. Кафето е мека стока и този фючърсен продукт е бенчмарк за кафето Арабика, който предлага на търговците да спекулират/хеджират ценовите движения на…

Базовият инструмент за SugarNYF е фючърсният договор Sugar-New York No. 11 (Raw). Този базов фючърсен продукт се търгува на ICE. Захарта е мека стока и този фючърсен продукт е бенчмарк за суровата захар, което дава възможност на търговците да спекулират/хеджират…

Базовият инструмент на CarbonF е фючърсът за въглеродни емисии. Този базов фючърсен продукт се търгува на ICE. Базовият продукт е предназначен за търговец на въглеродни емисии, който да купува и продава кредити за емитиране на определено количество въглероден диоксид и…

Базовият инструмент за LCattleF е фючърсен договор за жив едър рогат добитък. Фючърсите върху живи говеда са предназначени за търговците да хеджират/спекулират движението на цените на готовите за продажба говеда, което може да бъде повлияно от климатичните условия, цените на…

Базовият инструмент за HeatingOilF е фючърсният договор за Heating Oil. Heating Oil е един от най-важните вторични продукти на суровия петрол, който се използва за отопление на жилища. Цената му се влияе от сезона, времето, потреблението, както и от предлагането…

Базовият инструмент за GasolineF е фючърсният договор за бензин. Бензинът, основното гориво на повечето автомобили, е един от най-важните странични продукти на суровия петрол, а неговият фючърсен продукт предлага на търговците начин за спекулиране/хеджиране на ценовите движения. Изисквания за марж…

UKOilSpot представлява текущата спот цена на суровия петрол тип Brent (за разлика от цената на фючърсите). Спотовите цени на петрола се определят от цените на различни фючърсни договори. FXCM използва метод, който извежда спот цената въз основа на движенията в…

USOilSpot представлява текущата спот цена на West Texas Intermediate (за разлика от фючърсната цена). Спотовите цени на петрола се определят от цените на различни фючърсни договори. FXCM използва метод, който извежда спот цената въз основа на движенията в реално време…