Как можем да помогнем?

Стоки

Страница 1 от 2

Базовият инструмент за LCattleF е фючърсен договор за жив едър рогат добитък. Фючърсите върху живи говеда са предназначени за търговците да хеджират/спекулират движението на цените на готовите за продажба говеда, което може да бъде повлияно от климатичните условия, цените на…

Базовият инструмент за HeatingOilF е фючърсният договор за Heating Oil. Heating Oil е един от най-важните вторични продукти на суровия петрол, който се използва за отопление на жилища. Цената му се влияе от сезона, времето, потреблението, както и от предлагането…

Базовият инструмент за GasolineF е фючърсният договор за бензин. Бензинът, основното гориво на повечето автомобили, е един от най-важните странични продукти на суровия петрол, а неговият фючърсен продукт предлага на търговците начин за спекулиране/хеджиране на ценовите движения. Изисквания за марж…

UKOilSpot представлява текущата спот цена на суровия петрол тип Brent (за разлика от цената на фючърсите). Спотовите цени на петрола се определят от цените на различни фючърсни договори. FXCM използва метод, който извежда спот цената въз основа на движенията в…

USOilSpot представлява текущата спот цена на West Texas Intermediate (за разлика от фючърсната цена). Спотовите цени на петрола се определят от цените на различни фючърсни договори. FXCM използва метод, който извежда спот цената въз основа на движенията в реално време…

Базовият инструмент за WHEATF е фючърсният договор за пшеница. Пшеницата е една от най-големите меки суровини, произвеждани в световен мащаб, а производството ѝ е разпределено по целия свят, като най-големите посеви се намират в Китай, САЩ, Индия и Русия, Франция…

Базовият инструмент за UKOIL е суров петрол тип Brent, който се търгува на ICE Futures Europe. Brent Crude е основна търговска класификация на сладък лек суров петрол, която служи като основна референтна цена за покупки на петрол в световен мащаб.…

Базовият инструмент за USOIL е фючърсният договор за лек сладък суров петрол, който се търгува на CME. West Texas Intermediate (WTI), известен също като Texas light sweet, е сорт суров петрол, използван като бенчмарк при ценообразуването на петрола Изисквания за…

NGAS е точката за определяне на цените на фючърсните договори за природен газ на Нюйоркската стокова борса (NYMEX). Спотовите и фючърсните цени, определени в Henry Hub, са деноминирани в $/mmbtu (милиони британски термични единици) и обикновено се считат за основната…

COMEX Copper е широко считана за една от ключовите циклични суровини, като се има предвид широкото ѝ използване в строителството, инфраструктурата и производството на редица съоръжения. Най-голямата крайна употреба е за производството на кабели, проводници и електротехнически изделия поради отличните…

Базовият инструмент за CORNF е фючърсният договор за царевица. Царевицата е зърнена култура, която се произвежда предимно в САЩ. Цената на царевицата се определя основно от търсенето на царевичен етанол (възобновяем източник на гориво), климата в районите с голямо производство…

Базовият инструмент за SOYF е фючърсният договор за соя. Соята е възобновяем ресурс, произвеждан основно в САЩ, Южна Америка и Китай, който може да се използва както като източник на масло, така и като заместител на месото. Маржин изисквания Изискванията…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}