Как можем да помогнем?

Ръководство за продукти

Страница 1 от 6

Базовият инструмент на CoffeeNYF е фючърсният договор Coffee-New York (Arabica). Този базов фючърсен продукт се търгува на ICE. Кафето е мека стока и този фючърсен продукт е бенчмарк за кафето Арабика, който предлага на търговците да спекулират/хеджират ценовите движения на…

Базовият инструмент за SugarNYF е фючърсният договор Sugar-New York No. 11 (Raw). Този базов фючърсен продукт се търгува на ICE. Захарта е мека стока и този фючърсен продукт е бенчмарк за суровата захар, което дава възможност на търговците да спекулират/хеджират…

Базовият инструмент на CarbonF е фючърсът за въглеродни емисии. Този базов фючърсен продукт се търгува на ICE. Базовият продукт е предназначен за търговец на въглеродни емисии, който да купува и продава кредити за емитиране на определено количество въглероден диоксид и…

Базовият инструмент за LCattleF е фючърсен договор за жив едър рогат добитък. Фючърсите върху живи говеда са предназначени за търговците да хеджират/спекулират движението на цените на готовите за продажба говеда, което може да бъде повлияно от климатичните условия, цените на…

Базовият инструмент за HeatingOilF е фючърсният договор за Heating Oil. Heating Oil е един от най-важните вторични продукти на суровия петрол, който се използва за отопление на жилища. Цената му се влияе от сезона, времето, потреблението, както и от предлагането…

Базовият инструмент за GasolineF е фючърсният договор за бензин. Бензинът, основното гориво на повечето автомобили, е един от най-важните странични продукти на суровия петрол, а неговият фючърсен продукт предлага на търговците начин за спекулиране/хеджиране на ценовите движения. Изисквания за марж…

Ether и Bitcoin са две от най-популярните криптовалути с най-голяма пазарна капитализация. ETH/BTC е двойка криптовалути, която представлява стойността на Ether спрямо Bitcoin. Часове на търговия Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Имайте предвид обаче, че часовете могат да…

Базовият инструмент на SONIA3M е 3-месечният фючърс върху индекса SONIA на ICE, който представлява фючърс с паричен сетълмент, базиран на лихвения процент по тримесечен депозит в британски лири. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост…

Базовият инструмент на Schatz е EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz се нарича краткосрочният до падеж германски дълг, който е един от най-търгуваните ценни книжа с фиксирана доходност в света. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат да се различават…

Базовият инструмент на IBHY е фючърсът Cboe High Yield Corporate Bond Index, който е създаден да отразява представянето на деноминиран в щатски долари корпоративен дълг с висока доходност и предлага широко покритие на света на ликвидните облигации с висока доходност…

Базовият инструмент на FED30D е 30-дневният фючърс върху федерални фондове на CME. Терминът "лихвен процент по федералните фондове" се отнася до целевия лихвен процент, определен от Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC). 30-дневните фючърси върху федералните фондове са…

Базовият инструмент на EURIBOR3M е фючърсът ICE 3 Month Euribor, който е фючърс с паричен сетълмент, базиран на лихвения процент EMMI EURIBOR за тримесечни депозити. Euribor е бенчмарк на паричния пазар в евро. Изисквания за марж Изискванията за маржин могат…