Как можем да помогнем?

Documents & Forms

Страница 1 от 2

Когато качвате подкрепящите си документи чрез www.myfxcm.com, моля, предоставете обяснението, свързано с вашия Източник на средства или Източник на имуществено състояние, в текстовото поле в долната част на страницата "Качване на документи"

Можете да качите съответните документи чрез www.myfxcm.com, като изберете "Upload Documentation" (Качване на документи), намиращо се в раздела "My Info" (Моята информация). След това моля, изберете вида на документа "Source of wealth and Source of funds" (Източник на имуществено състояние…

Приемливите документи в подкрепа на източника на имуществено състояние могат да бъдат подкрепени от един или няколко документа, които да проверят и потвърдят вашето обяснение за източника на имуществено състояние. Например, ако сте декларирали нетното си състояние като 50 000-99…

Източникът на имуществено състояние е произходът на вашето натрупано богатство или общата нетна стойност на имуществото. С други думи, какво съставлява вашето колективно богатство? Например спестявания, натрупани от работа, инвестиционен портфейл, сделки с недвижими имоти, личен бизнес и/или наследство.

Можете да предоставите всеки документ, който надлежно потвърждава вашето обяснение за източника на средства. Например, ако източникът на средства е основно заплатата ви, моля, предоставете банково извлечение, което показва превода на заплатата за последните 3 месеца. Друг пример, ако източникът…

Източникът на средства е произходът на средствата, които ще използвате за търговия с FXCM. Откъде идват средствата или как са получени те? Често срещани примери, включително, но не само, доходи от трудова дейност, доходи от спестявания, инвестиционни доходи, сделки с…

Можете да проверите дали финансовата информация, която сте предоставили на FXCM, е точна и актуална във Вашия "Профил" чрез www.myfxcm.com. Ако се налага да актуализирате финансовата си информация, моля, имайте предвид, че тя е деноминирана в различни валути в зависимост…

FXCM е водещ доставчик на онлайн търговия с чуждестранна валута (FX), търговия с ДЗР и свързани с тях услуги. Ние се стремим да изградим по-добър брокерски център за нашите търговци, като целта ни е да ви предоставим най-доброто изживяване при…

Можем да поискаме един документ за самоличност и един документ за адрес. Клиентският портал ще ви информира кои документи трябва да предоставите. Доказателство за адрес Приемаме: Банково извлечение Сметка за газ или вода Сметка за интернет или кабелна телевизия Ипотечно…

Най-добрият начин да изпратите информацията е чрез MyFXCM Качване на документи. В MyFXCM Upload Documentation (Качване на документи) изберете "Източник на имуществено състояние и произход на средства" като тип документ. Това е най-сигурният метод и ще гарантира, че искането ще…

Можете да качите документите си на адрес www.MyFXCM.com. Просто влезте в системата, като използвате предоставения номер на сметката и паролата, които сте посочили в заявлението. Документите, изпратени чрез портала MyFXCM, ще бъдат обработени обикновено в рамките на един (1) до…