Как можем да помогнем?

Допълнителна застраховка при несъстоятелност

FXCM сключи застраховка, за да увеличи защитата, предлагана от Фонда за компенсиране на инвеститорите ("ФКИ") на своите клиенти в случай на неплатежоспособност.

Въпросите и отговорите по-долу обобщават най-важните въпроси на застрахователния договор, но не съдържат пълните подробности за застрахователния договор. В случай на несъответствие между често задаваните въпроси и застрахователната полица, застрахователната полица има предимство. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас.

Застрахователната полица покрива загубите на правоимащ ищец, които надвишават прага на обезщетение на ICF (който в момента е 20 000 EUR), до максимална сума от 1 000 000 EUR за клиент. Клиентите на FXCM, които биха имали право да предявят…

В света, в който живеем днес, клиентите често искат допълнително спокойствие. Застраховката влиза в сила само в много малко вероятния случай на несъстоятелност на FXCM при недостиг на средства по сегрегираната сметка на клиентите, надвишаващ обезщетението от 20 000 евро…

В качеството си на регулирано от CySEC лице FXCM се придържа към Директива DI87-01 на CySEC за защита на финансови инструменти и средства, принадлежащи на клиенти. FXCM спазва регулаторното задължение да отделя парите на клиентите, в съответствие с правилата на…