Как можем да помогнем?

Binance Coin (BNB/USD)

Binance Coin (BNB) е родната криптовалута на блокчейна Binance и на блокчейна Binance Smart. Тя е пусната като токън на Ethereum през 2017 г., но през 2019 г. мигрира към собствена мрежа.

Часове за търговия
Моля, кликнете тук за часовете за търговия.

Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Спред
BNB/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Максимален размер на договора
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за BNB/USD е 1000.

Минимална цена (стойност)
BNB/USD има минимална стойност от 0,10 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пип/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 1.00 на BNB/USD е **1 пип/пункт. **

Брой договори FXCM към една Binance Coin.
10 договора FXCM BNB/USD понастоящем са еквивалентни на една Binance Coin.

Изисквания за марж
Изискванията за маржин на BNB/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ч. ЕТ) и след това ежедневно между 17:00 ч. и 18:00 ч. ЕТ.
BNB/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от номиналната стойност на 1 договор в 17:00 ч. EST.
Например, ако курсът на БНБ/USD е 300,00 между 17:00 и 18:00 ч. ЕТ всеки ден, изискването за маржин за един договор ще бъде актуализирано на 15,00 USD
BNB/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, маржин изискванията могат да бъдат актуализирани в рамките на деня

Овърнайт финансиране
BNB/USD има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).
Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията
FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши каталози за търговия.
Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се откриват нови позиции на BNB/USD.

По време на всеки период, в който към BNB/USD е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.
На екрана ви ще се появят изскачащи прозорци, които ще ви информират за причината за отхвърлянето.
Всички ограничения са временни и ще засегнат единствено възможността ви да въвеждате сделки.
Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация
BNB/USD няма минимално стоп разстояние
Стоповете и лимитите в момента могат да се задават само на 50% от стойността.
BNB/USD не е достъпна за сметки в MT4

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}