Как можем да помогнем?

Как предоставяме на клиентите най-добрата цена?

Нашите цени ще бъдат обективното ни виждане за офертите и предложенията, които са на разположение на независими пазарни участници по отношение на сделки с нормален пазарен размер, и са основният начин, по който ще гарантираме, че клиентът получава възможно най-добрия резултат. Ние ще се стремим да предоставяме цени на търсене и предлагане, които са разумно свързани с текущите пазарни условия по отношение на основните пазари. Гарантираме, че цената, която предлагаме във всеки един момент, винаги се счита за справедлива и за най-добрата цена, която можем да предложим на клиента.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}