Как можем да помогнем?

Каква информация трябва да включа, когато изпращам документи по електронна поща или факс?

Моля, уверете се, че вашето име и имейл адрес са ясно видими, когато изпращате документи на FXCM. Ако сте получили временен идентификационен номер или номер на сметка, можете да посочите и него.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}