Как можем да помогнем?

Защо предлагате тази застраховка?

В света, в който живеем днес, клиентите често искат допълнително спокойствие. Застраховката влиза в сила само в много малко вероятния случай на несъстоятелност на FXCM при недостиг на средства по сегрегираната сметка на клиентите, надвишаващ обезщетението от 20 000 евро на ICF.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}