Как можем да помогнем?

Кой е покрит?

Застрахователната полица покрива загубите на правоимащ ищец, които надвишават прага на обезщетение на ICF (който в момента е 20 000 EUR), до максимална сума от 1 000 000 EUR за клиент. Клиентите на FXCM, които биха имали право да предявят иск по линия на Фонда за компенсиране на инвеститорите ("ICF"), също могат да предявят иск по Застрахователната полица ("Допустими ищци").

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}