Как можем да помогнем?

Какво представляват сегрегираните сметки?

В качеството си на регулирано от CySEC лице FXCM се придържа към Директива DI87-01 на CySEC за защита на финансови инструменти и средства, принадлежащи на клиенти. FXCM спазва регулаторното задължение да отделя парите на клиентите, в съответствие с правилата на CySEC, от собствените си пари, за да избегне риска от използване на тези средства за собствена сметка, както и изискването да действа честно, справедливо и професионално, в съответствие с най-добрите интереси на клиентите, когато структурира бизнеса си така, че да не бъдат засегнати задълженията съгласно правилата за парите на клиентите.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}