Как можем да помогнем?

2USNote

Базовият инструмент на 2USNote е 2-годишният фючърс CME US T-Note. Съкровищните облигации, наричани за краткост T-Notes, се наричат средносрочни до падеж на емитираните от правителството ценни книжа. Двугодишните T-Notes са едни от най-търгуваните съкровищни облигации, обезпечени от правителството на САЩ.

Изисквания за марж

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците Dealing Rates и за създаване на поръчки в Trading station или като кликнете върху тук.

Часове за търговия, изтичане и референтен месец

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук. Датите на изтичане на валидността на FXCM и текущият референтен месец за 2USNote се намират в FXCM CFD Expiration PDF.

Ако имате отворена позиция, референтният месец, в който търгувате, няма да бъде променен, въпреки че датите на изтичане могат да бъдат променени. Предстоящите референтни месеци могат да бъдат променени без предварително уведомление. Моля, уверете се, че сте наясно кой референтен месец се ценообразува в момента, преди да отворите сделка.

Клиентите, които държат отворена позиция на "изтичане на срока на валидност на FXCM", ще бъдат затворени по нашата offer/bid в 17:00 ч. нюйоркско време за 2USNote, което означава, че клиентът ще реализира всички плаващи P/L в момента на затварянето. При изтичане на срока на валидност на 2USNote всички висящи поръчки за влизане и стоп/лимитни поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. Клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, след изтичането на срока и да въведат отново Стоп и Лимит поръчки към новата отворена позиция.

Целеви спред

Целевият спред на 2USNote е 2,0 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за 2USNote е 500.

Минимална цена на пипса (стойност)

2USNote има минимална стойност от 0,10 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на 2USNote е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнително място след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой договори на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 200 договора FXCM 2USNote са еквивалентни на един фючърс върху 2-годишна US T-Note.

Друга информация

2USNote няма разходи за финансиране (Роловър).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}