Имаше проблем при изпращането на формуляра.


Оповестяване
1

Сметките за споделяне на печалбата подлежат на месечна абонаментна такса и месечна такса за изпълнение за всяка избрана система за търговия. Месечната такса за изпълнение се базира на печалбата, която сте реализирали от всеки търговец, който следвате. За повече информация относно сметките за споделяне на печалбата и приложимите такси, моля, прегледайте Условията за ползване на ZuluTrade. Търговията чрез сметка за споделяне на печалбата е свързана с високо ниво на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Няма гаранция, че търговията ще доведе до печалби или няма да доведе до загуби

ZuluTrade е независимо юридическо лице, което действа като доставчик на услуги за FXCM и не е свързано с FXCM. FXCM не одобрява нито един продукт или услуга на Доставчика на услуги и не носи отговорност за грешки, пропуски, забавяния или действия в резултат на използването на този Доставчик на услуги от Ваша страна. Нищо, свързано с предлагането на този Доставчик на услуги, не може да се счита за покана за покупка или оферта за продажба на какъвто и да е продукт или услуга на което и да е лице в която и да е юрисдикция, където такава оферта, покана, покупка или продажба би била незаконна съгласно законите или разпоредбите на тази юрисдикция.

FXCM ще използва събраните данни за целите на предоставянето на услуги, осъществяване на контакт с вас и изпращане на важна информация. За да научите повече, моля, посетете нашата Политика за поверителност.