Хостинг на виртуален частен сървър (VPS)1:

Спрете да разчитате на домашния си компютър. Подобрете опита си в търговията, като се регистрирате за VPS хостинг.

VPS - Формуляр за регистрация

Имаше проблем при изпращането на формуляра.

Оповестяване
1

В началото на месеца (между 1-во и 15-то число) от всяка ваша сметка в FXCM ще бъде дебитирана такса в размер на 30 единици от базовата валута (3 хил. JPY, 240 HKD) за покриване на разходите за VPS. Само клиентитe, които са Активни търговци, и които подлежат на ценообразуване на нива на разходите за спред, получават безплатен VPS.