Хостинг на виртуален частен сървър (VPS)1:

Спрете да разчитате на домашния си компютър. Подобрете опита си в търговията, като се регистрирате за VPS хостинг.

VPS - Формуляр за регистрация

Стъпка 1 - Информация за профила


Моля, имайте предвид, че VPS хостингът се контролира от трета страна и FXCM не носи отговорност за грешки или неизправности на хостинг услугата, включително, но не само, за грешки в мрежовата комуникация, грешки в системата или грешки в данните.

Услугите VPS се предоставят от трети страни. Тези трети страни не са собственост, не се контролират или не се управляват от FXCM. В този смисъл FXCM не дава никакви гаранции по отношение на услугите, предоставяни от трети страни. Клиентите не са задължени да се регистрират при третите страни, които FXCM предлага. Вместо това клиентите се насърчават да намерят доставчик на VPS, който най-добре отговаря на техните нужди. Освен това при използването на VPS услуги съществуват значителни рискове и ограничения. Потенциалните потребители допълнително се насърчават да проучат и оценят внимателно рисковете и ограниченията преди да ги използват. Тези условия могат да бъдат променяни по преценка на FXCM.

В началото на месеца (между 1-во и 15-то число), във всяка ваша сметка(и) в FXCM ще бъде отразена такса, равна на 30 единици от основната валута (3,000 JPY, 240 HKD) за покриване на разходите за VPS за всеки абонамент.

Стъпка 2 - Избор на доставчик на VPS


Избор на доставчик на VPS: Изберете доставчик на VPS услуги, с който искате да установите услуга.

Кой VPS е подходящ за мен?

LiquidityConnect.com

Памет: 2 560 MB
Дисково пространство: 100 GB
Операционна система: Windows Server 2012 R2, 64 бита

BeeksFX.com

Памет: 2 560 MB
Дисково пространство: 100 GB
Операционна система: Windows Server 2012 R2, 64 бита

Стъпка 3 - Споразумения


Благодаря ви

Получихме изпратените от вас формуляри и в рамките на 2 работни дни ще получите имейл с данните за вход в VPS.

Оповестяване
1

В началото на месеца (между 1-во и 15-то число) от всяка ваша сметка в FXCM ще бъде дебитирана такса в размер на 30 единици от базовата валута (3 хил. JPY, 240 HKD) за покриване на разходите за VPS. Само клиентитe, които са Активни търговци, и които подлежат на ценообразуване на нива на разходите за спред, получават безплатен VPS.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}