Формуляр за заявка за категоризация на клиент

Съгласно правилата на Кипърската комисия за ценни книжа и фондови борси ("CySEC") ние сме длъжни да категоризираме клиентите си като непрофесионални, професионални или като приемливи контрагенти. Категоризацията се извършва на етапа на откриване на сметката и се основава на това, че клиентът отговаря на определени предварително определени критерии. Веднъж категоризирани, клиентите могат да поискат различна категоризация по всяко време.

Ако сте съществуващ клиент на FXCM и желаете да поискате различна категоризация, моля, попълнете формуляра по-долу. При получаване на искането Ви ще извършим оценка на информацията, която имаме в досието за Вас, и ще Ви уведомим за решението си.

Моля, попълнете формуляра по-долу

Натиснете бутона по-долу, за да бъдете пренасочени към формуляра.

Подаване на формуляр

Оповестяване

FXCM ще използва събраните данни за целите на предоставянето на услуги, осъществяване на контакт с вас и изпращане на важна информация. За да научите повече, моля, посетете нашата Политика за поверителност.