Russell Shor

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Страница 8 от 40

 • EURUSD краткосрочен анализ – 28 ноември 2022

  Часовата графика вдясно се развива в бичи дух. Освен това следващите тренда ЕМА се пресякоха бичи, както и базираният на импулса стохастик (черни елипси). Ако стохастикът си проправи път до региона 80+ и се задържи, бичият импулс ще бъде в основата. Това, от своя страна, ще насочи краткосрочните трейдъри към дневните позиции.

 • USDOLLAR се покачва при отварянето, но натискът остава низходящ

  При отварянето на търговията USDOLLAR се колебаеше, тъй като протестите в Китай натежаха върху настроенията. Съществува риск от ескалация и репресии. Въпреки това по-широкият пазарен модел все още подсказва за по-слаб долар.

 • FXCM Кошницата FAANG е потенциален бенефициент на склонността на ФЕД към понижение

  Ако реалните лихвени проценти започнат да отразяват склонност към понижение или по-мек краен лихвен процент, и предвид обратния cc, кошницата FXCM FAANG може да се окаже бенефициент. Това е така, защото FAANG са чувствителни към промените в лихвените проценти. В този смисъл продължаваме да наблюдаваме

 • EURUSD печели, тъй като реалната доходност се понижава

  От седмицата, започнала в понеделник, 17 октомври (черна прекъсната вертикала), 10-годишният реален лихвен процент в САЩ се понижава (синя стрелка в горната част на графиката). Това се съпровожда от поскъпване на EURUSD (червена стрелка на долната графика).

 • Отдръпването на USDOLLAR изглежда откъснато от фундаменталните фактори

  Започналото в петък отдръпване на USDOLLAR (долна свещникова графика) изглежда не е свързано с фундаменталните фактори. В петък реалният курс (горна свещникова графика) начерта нерешителен дожи, докато зелените пари се понижиха значително. Освен това доларът показа слабост в днешната сутрешна сесия, при минимално движение от страна на реалния курс. През двете сесии корелационният им коефициент намаля от 69% на 52%.

 • NAS100 спада, тъй като реалните лихвени проценти се повишават

  През сезоните на отчетите за третото тримесечие приходите от технологични дейности разочароваха, а с перспективата за по-високи лихвени проценти настоящата стойност на NAS100 вероятно ще бъде подложена на допълнителен натиск. В резултат на това NAS100 се върна в мечата си зона между долните синя и червена ивици. Колкото по-дълго се задържи в този канал, толкова по-голяма е вероятността за предстоящи по-ниски цени на индекса.

 • Фед може би едва сега е достигнал неутрална позиция

  Лихвен процент над неутралната стойност на практика представлява рестриктивна парична политика. Като се има предвид, че ФЕД може би току-що е достигнал неутрална стойност, ястребовата позиция на ФЕД е разбираема. Председателят Пауъл призна това, като заяви, че "равнището на лихвените проценти... ще бъде по-високо от предварително очакваното".

 • Потенциалното отваряне на пазара в Китай е в подкрепа на цената на петрола

  Съществува оптимизъм, че Китай ще се откаже от строгата си политика на Covid. Като се има предвид, че страната е вторият по големина потребител на енергия, това ще бъде от съществено значение. Непотвърдена бележка в социалните медии предполага, че е сформиран "Комитет за отваряне". При съкращенията на ОПЕК+ това може да катализира по-нататъшно поскъпване на цената и достигане на по-висок връх.

 • Производството слабо се разширява, USDOLLAR реагира

  Производственият индекс ISM достигна 50,2 пункта, което е повече от прогнозираните 50 пункта. В резултат на това реалният лихвен процент се повиши (червена стрелка), а кошницата USDOLLAR на FXCM го последва (зелена стрелка)

 • Краткосрочен анализ на SPX500 – 01 ноември 2022

  Дневният индекс SPX500 се намира в бичата си зона между горната червена и синя лента. Часовата графика вдясно също показва положителни сигнали. Нейните ЕМА са в благоприятна формация, а стохастикът е над 80. Колкото по-дълго стохастикът запази тази позиция, толкова по-големи са шансовете за по-нататъшно поскъпване на цената. Все пак основният фактор тук ще бъде тонът на решението на Фед утре. Ястребският подход може да провали последните печалби на SPX500.…

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.