Russell Shor

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

 • Участниците в биткойн все още са нервни след провала на FTX

  През последните две седмици биткойнът се намира в модел на консолидация - малък възходящ триъгълник. Този модел обикновено предполага продължение, т.е. базов случай на пробив, тъй като криптовалутата е подложена на допълнителен натиск

 • USDOLLAR по-слаб преди обръщението на Пауъл

  Председателят на Фед Пауъл ще говори за икономиката, инфлацията и заетостта в Института Брукингс в 18:30 ч. българско време. Той вероятно ще се възползва от възможността да потвърди забавянето на повишаването на лихвените проценти до 50 б.т. след четири увеличения със 75 б.т. Вероятно обаче той ще наблегне и на борбата с инфлацията. Затягането на политиката ще продължи, докато Фед не успее да овладее инфлацията

 • Краткосрочен анализ на NAS100 – 29 ноември 2022

  Дневният NAS100 се е изместил от бичата зона между горните сини и червени ленти до неутрална зона между сините ленти (зелен правоъгълник). На относителна основа това предполага слабост. На часовата графика се вижда, че следващите тренда ЕМА и базираният на импулса стохастик са станали отрицателни (черни елипси). Ако ЕМА развият ъгъл и се отделят в посока надолу, а стохастикът си проправи път към 20-ите нива, ще се изгради мечи импулс.

 • Златото е с възходящ уклон, тъй като реалният лихвен процент се понижава

  С поскъпването на реалния лихвен процент златото поевтинява (зелени трендови линии). След това тази тенденция се трансформира в страничен модел (защрихована със синьо зона). Понастоящем cc е със стабилна стойност -79%, което предполага значима обратна връзка между двата инструмента

 • EURUSD краткосрочен анализ – 28 ноември 2022

  Часовата графика вдясно се развива в бичи дух. Освен това следващите тренда ЕМА се пресякоха бичи, както и базираният на импулса стохастик (черни елипси). Ако стохастикът си проправи път до региона 80+ и се задържи, бичият импулс ще бъде в основата. Това, от своя страна, ще насочи краткосрочните трейдъри към дневните позиции.

 • USDOLLAR се покачва при отварянето, но натискът остава низходящ

  При отварянето на търговията USDOLLAR се колебаеше, тъй като протестите в Китай натежаха върху настроенията. Съществува риск от ескалация и репресии. Въпреки това по-широкият пазарен модел все още подсказва за по-слаб долар.

 • FXCM Кошницата FAANG е потенциален бенефициент на склонността на ФЕД към понижение

  Ако реалните лихвени проценти започнат да отразяват склонност към понижение или по-мек краен лихвен процент, и предвид обратния cc, кошницата FXCM FAANG може да се окаже бенефициент. Това е така, защото FAANG са чувствителни към промените в лихвените проценти. В този смисъл продължаваме да наблюдаваме

 • EURUSD печели, тъй като реалната доходност се понижава

  От седмицата, започнала в понеделник, 17 октомври (черна прекъсната вертикала), 10-годишният реален лихвен процент в САЩ се понижава (синя стрелка в горната част на графиката). Това се съпровожда от поскъпване на EURUSD (червена стрелка на долната графика).

 • Отдръпването на USDOLLAR изглежда откъснато от фундаменталните фактори

  Започналото в петък отдръпване на USDOLLAR (долна свещникова графика) изглежда не е свързано с фундаменталните фактори. В петък реалният курс (горна свещникова графика) начерта нерешителен дожи, докато зелените пари се понижиха значително. Освен това доларът показа слабост в днешната сутрешна сесия, при минимално движение от страна на реалния курс. През двете сесии корелационният им коефициент намаля от 69% на 52%.

 • NAS100 спада, тъй като реалните лихвени проценти се повишават

  През сезоните на отчетите за третото тримесечие приходите от технологични дейности разочароваха, а с перспективата за по-високи лихвени проценти настоящата стойност на NAS100 вероятно ще бъде подложена на допълнителен натиск. В резултат на това NAS100 се върна в мечата си зона между долните синя и червена ивици. Колкото по-дълго се задържи в този канал, толкова по-голяма е вероятността за предстоящи по-ниски цени на индекса.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}