Kalin Tsenov

Kalin Tsenov

Product Specialist

Kalin Tsenov has a strong research background in economics with specific interests in Geopolitics and its impact on the Financial Markets.

He joined FXCM in 2018 after obtaining a Bachelor's Degree from Leeds Metropolitan University. Initially starting as a Business Analyst in the Payment Solutions department, he is currently a Product Specialist in the Firms Product & Strategy department.

  • Cyber Security in the Context of the Israel – Hamas Conflict

    The situation in the Middle East is troubling to say the least, with a developing conflict since the Hamas attacks on Israel in early October. Since the attack occurred, and the subsequent response by the Israeli government, the world media has mainly covered the developments on the ground. But apart from the physical attack, which the world's attention has focused on, there have been cyber attacks on Israel too. Although…

  • Which F1 Sponsors are Tradable?

    Formula 1 is a sport that needs no introduction. It is the pinnacle of the motorsport world and its Grand Prix races are amongst the biggest events in all of sport. The global audience for Formula One in 2021 stood at 445 million viewers worldwide. F1 teams make the most of this exposure by striking sponsorship deal with major companies, who pay hefty fees for the right to place their…

  • Crypto Mining Companies

    As cryptocurrency gains more widespread adoption and popularity, crypto mining companies are coming under the spotlight. Instead of buying Bitcoin or Ethereum, crypto traders and investors are buying crypto mining stocks in order to gain "crypto exposure". These crypto mining stocks are attractive to the more risk averse trader as they tend to experience lesser market volatility than the underlying coins. How are these companies making money? Like any other…

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.