FXCM Research Team

FXCM Research Team

Изследователският екип на FXCM се състои от редица пазарни и продуктови специалисти на FXCM.

Статиите, публикувани от Изследователския екип на FXCM, обикновено имат многобройни автори и целят да предоставят общо образователно и информационно съдържание за пазарни новини и продукти.

  • Cardano Price Prediction, Forecast and News for 2022

    Cardano is one of several digital assets capable of performing a range of complex transactions without the need for a middle person like banks or brokers. Investing in this third-generation cryptocurrency entails exchanging U.S. dollars for digital coins, known as ADA. Cardano's native coin has several use cases for crypto holders. Some holders use ADA to pay for services and pay transaction fees on the Cardano network, which supports complex…

  • What Is Ethereum, the Value, Price of Ethereum & Future Predictions

    Ethereum is the most well-known altcoin in the cryptocurrency market. Financial analysts predict that the altcoin's value could reach a whopping 400 percent increase in 2022. Since its debut in 2015, Ethereum's native coin, Ether (ETH), has grown exponentially in value. When Ether was launched by computer programmer Vitalik Buterin in 2015, it was priced at $0.311. Late last year, the token reached its highest price of $4,800. As with…

  • Shiba Inu Coin Price, Predictions & Investment News In The Cryptocurrency Market | FXCM

    The crypto community came to life in 2009 with the launch of the first cryptocurrency Bitcoin (BTC). New competitor cryptocurrencies started to enter the crypto space in 2011, adopting Bitcoin's blockchain technology to launch their platforms and currencies. Today's crypto market contains thousands of different types of cryptocurrencies, each with some new feature or function that expands upon the principles established by BTC. Digital currencies aren't issued, regulated, or backed…

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}