FXCM - търгувайте по-добре!

  • Превъзходна технология
  • Глобален брокер с размер и сила
Реални статистики за изпълнение на поръчки

Нашата мисия е да осигуряваме все по-високи нива на качество на ценообразуването, прозрачност и услуги за изпълнение, за да можем да ви предоставим най-доброто изживяване при търговия. Ние сме ангажирани с качеството на изпълнение и прозрачността. Ето защо предоставяме статистически данни за изпълнението, за да осигурим тази прозрачност, която нашите търговци искат.

Представените по-долу статистически данни и акценти се основават на исторически данни, получени от Stratos Group.

Подобряване на цената

Над 87% от поръчките са с нулев или положителен слипидж.

Trading Station

Stratos Group 2023 Акценти

  • 61.85% от всички поръчки нямат слипидж.
  • 25.55% от всички поръчки са получили положителен слипидж.
  • 12.60% от всички поръчки са получили отрицателен слипидж.
  • 68.98% на всички лимит и лимит входящи поръчки са получили положителен слипидж.
  • 50.78% на всички стоп и стоп входящи поръчки са получили отрицателено слипидж.

Вижте подробности за слипидж статистиката за: 2023

Скорост на изпълнение на поръчката!

Бързото изпълнение на сделките1 е от решаващо значение за успеха на всеки търговец на валутния пазар и пазара на договори за разлика. FXCM осигурява бързина в допълнение към цената и достъпа до ликвидност.

Средна скорост на изпълнение2
0.020 0.020 секунди или 20 милисекунди

1

Това определя времето, за което получаваме поръчката, до нейното изпълнение. Това изключва интернет латентността и резервацията след сключването на сделката.


2

Скоростта на изпълнение е средното време за кръгово изпълнение на Stratos Group за всички предлагани инструменти, изчислено за 2022 г.

Данни за изпълнението за тримесечието

На тримесечна база FXCM публикува данни за изпълнението. Вижте отчетите