FXCM - търгувайте по-добре!

  • Превъзходна технология
  • Глобален брокер с размер и сила
Реални статистики за изпълнение на поръчки

Нашата мисия е да осигуряваме все по-високи нива на качество на ценообразуването, прозрачност и услуги за изпълнение, за да можем да ви предоставим най-доброто изживяване при търговия. Ние сме ангажирани с качеството на изпълнение и прозрачността. Ето защо предоставяме статистически данни за изпълнението, за да осигурим тази прозрачност, която нашите търговци искат.

Представените по-долу статистически данни и акценти се основават на исторически данни, получени от FXCM Group.

Подобряване на цената

Над 85% от поръчките са с нулев или положителен слипидж.

Trading Station

FXCM Group 2022 Акценти

  • 58.05% от всички поръчки нямат слипидж.
  • 27.92% от всички поръчки са получили положителен слипидж.
  • 14.02% от всички поръчки са получили отрицателен слипидж.
  • 71.21% на всички лимит и лимит входящи поръчки са получили положителен слипидж.
  • 52.47% на всички стоп и стоп входящи поръчки са получили отрицателено слипидж.

Вижте подробности за слипидж статистиката за: 2022

Скорост на изпълнение на поръчката!

Бързото изпълнение на сделките1 е от решаващо значение за успеха на всеки търговец на валутния пазар и пазара на договори за разлика. FXCM осигурява бързина в допълнение към цената и достъпа до ликвидност.

Средна скорост на изпълнение
0.019 0.019 секунди или 19 милисекунди
Добри до отменени пазарни поръчки
0.020 0.020 секунди или 20 милисекунди
1

Това определя времето, за което получаваме поръчката, до нейното изпълнение. Това изключва интернет латентността и резервацията след сключването на сделката.

Данни за изпълнението за тримесечието

На тримесечна база FXCM публикува данни за изпълнението. Вижте отчетите

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}