FXCM - търгувайте по-добре!

  • Превъзходна технология
  • Глобален брокер с размер и сила
Реални статистики за изпълнение на поръчки

Нашата мисия е да осигуряваме все по-високи нива на качество на ценообразуването, прозрачност и услуги за изпълнение, за да можем да ви предоставим най-доброто изживяване при търговия. Ние сме ангажирани с качеството на изпълнение и прозрачността. Ето защо предоставяме статистически данни за изпълнението, за да осигурим тази прозрачност, която нашите търговци искат.

Представените по-долу статистически данни и акценти се основават на исторически данни, получени от FXCM Group.

Подобряване на цената

Над 84% от поръчките са с нулев или положителен слипидж.

Trading Station

FXCM Group 2022 Акценти

  • 56.10% от всички поръчки нямат слипидж.
  • 28.60% от всички поръчки са получили положителен слипидж.
  • 15.30% от всички поръчки са получили отрицателен слипидж.
  • 69.45% на всички лимит и лимит входящи поръчки са получили положителен слипидж.
  • 54.93% на всички стоп и стоп входящи поръчки са получили отрицателено слипидж.

Вижте подробности за слипидж статистиката за: 2022

Ефективни спредове

По-добри спредове, търгувайте по-добре!

Над 84%1 от всички поръчки получават положителен слипидж или нулев слипидж. Това означава, че тези сделки са били изпълнени на очакваната цената при пускане на поръчката или по-благоприятна. Това ефективно намалява вашия спред при изпълнение на поръчката. Възможно е да бъдат изпълнени на цени, по-добри от показаните спредове.

Ефективният спред е по-добър измерител на разходите за търговия, тъй като улавя подобренията на цените. Познайте разходите си за търговия и попитайте брокера си за ефективните му спредове.

Прегледайте нашата историческа графика, за да видите разликата между показания спред и ефективните спредове.

Роловър се случва всеки ден в 17:00 ET. Спредовете могат да се увеличат именно по това време.

1

Според Доклад за слипидж статистиката октомври 2022

Скорост на изпълнение на поръчката!

Бързото изпълнение на сделките2 е от решаващо значение за успеха на всеки търговец на валутния пазар и пазара на договори за разлика. FXCM осигурява бързина в допълнение към цената и достъпа до ликвидност.

Средна скорост на изпълнение
0.021 0.021 секунди или 21 милисекунди
Добри до отменени пазарни поръчки
0.020 0.020 секунди или 20 милисекунди
2

Това определя времето, за което получаваме поръчката, до нейното изпълнение. Това изключва интернет латентността и резервацията след сключването на сделката.

Данни за изпълнението за тримесечието

На тримесечна база FXCM публикува данни за изпълнението. Вижте отчетите

Оповестяване

FXCM Group използва Jefferies Financial Services Inc ("JFSI") като основен брокер за форекс търговия. FXCM Group плаща на JFSI такса за услугите на основния брокер. Leucadia Investments стана мажоритарен икономически собственик на FXCM Group. Leucadia Investments и JFSI са част от Jefferies Financial Group.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}