FXCM слипидж статистика

Подобрение на цената на FXCM (положителен слипидж) се случва, когато поръчката ви се изпълнява на по-благоприятна цена от заявената от вас. Обратното на подобрението на цената е отрицателен слипидж, когато поръчката ви се изпълнява на по-малко благоприятна цена. При модела за изпълнение на FXCM са възможни и двата варианта както показват статистическите данни по-долу.

В тази статия ще разберете кои видове поръчки и пазарни условия могат да ви поставят в ситуация, при която е най-вероятно да получите или положителен или отрицателен слипидж.1

Акценти

 • 25.55% от всички стоп, лимит, пазарни и входящи поръчки са получили положителен слипидж
 • 12.60% от всички стоп, лимит, пазарни и входящи поръчки са получили отрицателен слипидж
 • 68.98% от всички лимит и входящи поръчки са получили положителен слипидж
 • 50.78% от всички стоп поръчки и входящи стоп поръчки са получили отрицателен слипидж

Тези акценти идват от поръчки, изпълнени чрез Stratos Group от 1 януари, 2023 до 29 февруари, 2024. Данните изключват някои видове поръчки.2

Както виждате, при FXCM положителен слипидж се среща толкова често, колкото и отрицателен. Смятаме, че това се отразява положително на нашия модел за изпълнение на валутни операции, който има за цел да осигури справедливо и прозрачно изпълнение.

Таблица 1.1 Положителен и отрицателен слипидж по месеци

Слипиджът може да възникне по много причини, но волатилността на цените често има най-голям принос за това. Обикновено с увеличаване на ценовата волатилност отклоненията (както положителни, така и отрицателни) се случват по-често; с намаляване на ценовата волатилност отклоненията се случват по-рядко. Това е например причината, поради която трейдърите обикновено виждат по-често слипидж около новинарски събития.

Дата Подадени поръчки Без слипидж Подобрение на цените Негативен слипидж Без слипидж % Подобрение на цените % Негативен слипидж %
ян.. 23 3,824,294 2,200,871 ( 57.55% ) 1,071,921 ( 28.03% ) 551,502 ( 14.42% ) 57.55% 28.03% 14.42%
фев.. 23 3,835,541 2,246,022 ( 58.56% ) 1,067,072 ( 27.82% ) 522,447 ( 13.62% ) 58.56% 27.82% 13.62%
мар.. 23 4,774,552 2,739,513 ( 57.38% ) 1,365,623 ( 28.60% ) 669,416 ( 14.02% ) 57.38% 28.60% 14.02%
апр.. 23 3,362,186 1,980,078 ( 58.89% ) 923,958 ( 27.48% ) 458,150 ( 13.63% ) 58.89% 27.48% 13.63%
май. 23 3,772,459 2,333,805 ( 61.86% ) 968,588 ( 25.68% ) 470,066 ( 12.46% ) 61.86% 25.68% 12.46%
юни. 23 3,518,055 2,167,433 ( 61.61% ) 918,531 ( 26.11% ) 432,091 ( 12.28% ) 61.61% 26.11% 12.28%
юли. 23 3,403,854 2,103,901 ( 61.81% ) 874,062 ( 25.68% ) 425,891 ( 12.51% ) 61.81% 25.68% 12.51%
авг.. 23 3,876,658 2,478,544 ( 63.94% ) 935,793 ( 24.14% ) 462,321 ( 11.93% ) 63.94% 24.14% 11.93%
сеп.. 23 3,224,221 2,100,076 ( 65.13% ) 747,755 ( 23.19% ) 376,390 ( 11.67% ) 65.13% 23.19% 11.67%
окт.. 23 3,687,060 2,307,685 ( 62.59% ) 917,813 ( 24.89% ) 461,562 ( 12.52% ) 62.59% 24.89% 12.52%
ное.. 23 2,965,094 1,951,632 ( 65.82% ) 675,095 ( 22.77% ) 338,367 ( 11.41% ) 65.82% 22.77% 11.41%
дек.. 23 2,568,451 1,648,180 ( 64.17% ) 611,823 ( 23.82% ) 308,448 ( 12.01% ) 64.17% 23.82% 12.01%
ян.. 24 3,009,954 1,954,347 ( 64.93% ) 709,405 ( 23.57% ) 346,202 ( 11.50% ) 64.93% 23.57% 11.50%
фев.. 24 2,503,289 1,679,552 ( 67.09% ) 559,419 ( 22.35% ) 264,318 ( 10.56% ) 67.09% 22.35% 10.56%
Общо 48,325,668 29,891,639 ( 61.85% ) 12,346,858 ( 25.55% ) 6,087,171 ( 12.60% ) 61.85% 25.55% 12.60%

Таблица 1.2 Положителен и отрицателен слипидж по видове поръчки

Тип на поръчката Поставени поръчки Не са пропуснати Подобрение на цената Негативен слипидж Без слипидж % Подобрение на цените % Негативен слипидж %
Close Market 13,935,249 9,265,319 ( 66.49% ) 3,454,724 ( 24.79% ) 1,215,206 ( 8.72% ) 66.49% 24.79% 8.72%
Limit 2,245,916 693,921 ( 30.90% ) 1,551,995 ( 69.10% ) 0 ( 0.00% ) 30.90% 69.10% 0.00%
Limit Entry 1,980,824 617,413 ( 31.17% ) 1,363,411 ( 68.83% ) 0 ( 0.00% ) 31.17% 68.83% 0.00%
Margin Call 1,614,716 877,648 ( 54.35% ) 352,577 ( 21.84% ) 384,491 ( 23.81% ) 54.35% 21.84% 23.81%
Open Market 21,110,972 14,484,758 ( 68.61% ) 4,842,477 ( 22.94% ) 1,783,737 ( 8.45% ) 68.61% 22.94% 8.45%
Stop 3,365,413 826,921 ( 24.57% ) 463,514 ( 13.77% ) 2,074,978 ( 61.66% ) 24.57% 13.77% 61.66%
Stop Entry 935,270 269,144 ( 28.78% ) 121,486 ( 12.99% ) 544,640 ( 58.23% ) 28.78% 12.99% 58.23%
Other 3,137,308 2,856,515 ( 91.05% ) 196,674 ( 6.27% ) 84,119 ( 2.68% ) 91.05% 6.27% 2.68%
Общо 48,325,668 29,891,639 ( 61.85% ) 12,346,858 ( 25.55% ) 6,087,171 ( 12.60% ) 61.85% 25.55% 12.60%

Общият брой на поръчките в таблицата по-горе се състои само от изброените видове поръчки.

Определяне на видовете поръчки

 • Close Market: Пазарна поръчка за затваряне на позиция; типът на поръчката е зададен като "на пазара".
 • Limit: Лимитирана поръчка.
 • Limit Entry: Лимитирана поръчка.
 • Margin Call: Пазарна поръчка за затваряне на позиция; типът на поръчката е зададен като "на пазара".
 • Open Market: Пазарна поръчка за отваряне на позиция; типът на поръчката е зададен като "на пазара".
 • Stop Order: Стоп поръчка.
 • Stop Entry: Стоп поръчка за влизане.

Таблица 2.1 Пазарни поръчки по размер на поръчката

Close Market Order, Open Market Order, Open Order, Close Range, Open Range, Close Order

Размер на поръчката Поставени поръчки Без слипидж Подобрение на цените Негативен слипидж Без слипидж % Подобрение на цените % Негативен слипидж %
< 0.5 34,999,919 23,771,957 ( 67.92% ) 8,265,327 ( 23.62% ) 2,962,635 ( 8.46% ) 67.92% 23.62% 8.46%
0.5 - 0.9 163,589 114,077 ( 69.73% ) 29,654 ( 18.13% ) 19,858 ( 12.14% ) 69.73% 18.13% 12.14%
1.0 - 1.9 89,461 61,144 ( 68.35% ) 12,546 ( 14.02% ) 15,771 ( 17.63% ) 68.35% 14.02% 17.63%
2.0 - 2.9 13,357 6,088 ( 45.58% ) 1,793 ( 13.42% ) 5,476 ( 41.00% ) 45.58% 13.42% 41.00%
3.0 - 3.9 8,264 3,373 ( 40.82% ) 1,137 ( 13.76% ) 3,754 ( 45.43% ) 40.82% 13.76% 45.43%
4.0 - 4.9 2,550 1,163 ( 45.61% ) 377 ( 14.78% ) 1,010 ( 39.61% ) 45.61% 14.78% 39.61%
5.0 - 9.9 6,836 2,931 ( 42.88% ) 730 ( 10.68% ) 3,175 ( 46.45% ) 42.88% 10.68% 46.45%
10 + 1,700 713 ( 41.94% ) 283 ( 16.65% ) 704 ( 41.41% ) 41.94% 16.65% 41.41%
Общо 35,285,676 23,961,446 ( 67.91% ) 8,311,847 ( 23.56% ) 3,012,383 ( 8.54% ) 67.91% 23.56% 8.54%

Таблица 2.2 Лимитирани поръчки по размер на поръчката

Непосредствено изпълнени лимитирани поръчки: Затворен лимит, отворен лимит

Размер на поръчката Поставени поръчки Без слипидж Подобрение на цените Негативен слипидж Без слипидж % Подобрение на цените % Негативен слипидж %
< 0.5 2,596,126 2,439,929 ( 93.98% ) 156,197 ( 6.02% ) 0 ( 0.00% ) 93.98% 6.02% 0.00%
0.5 - 0.9 62,140 59,443 ( 95.66% ) 2,697 ( 4.34% ) 0 ( 0.00% ) 95.66% 4.34% 0.00%
1.0 - 1.9 70,297 67,834 ( 96.50% ) 2,463 ( 3.50% ) 0 ( 0.00% ) 96.50% 3.50% 0.00%
2.0 - 2.9 1,149 1,092 ( 95.04% ) 57 ( 4.96% ) 0 ( 0.00% ) 95.04% 4.96% 0.00%
3.0 - 3.9 1,329 1,293 ( 97.29% ) 36 ( 2.71% ) 0 ( 0.00% ) 97.29% 2.71% 0.00%
4.0 - 4.9 557 535 ( 96.05% ) 22 ( 3.95% ) 0 ( 0.00% ) 96.05% 3.95% 0.00%
5.0 - 9.9 522 499 ( 95.59% ) 23 ( 4.41% ) 0 ( 0.00% ) 95.59% 4.41% 0.00%
10 + 287 282 ( 98.26% ) 5 ( 1.74% ) 0 ( 0.00% ) 98.26% 1.74% 0.00%
Общо 2,732,407 2,570,907 ( 94.09% ) 161,500 ( 5.91% ) 0 ( 0.00% ) 94.09% 5.91% 0.00%

Таблица 2.3 Искане за допълнителен марж и стоп поръчки

Stop, Stop Entry, Trailing Stop, Trailing Stop Entry, Margin Call

Размер на поръчката Поставени поръчки Без слипидж Подобрение на цените Негативен слипидж Без слипидж % Подобрение на цените % Негативен слипидж %
< 0.5 6,012,746 2,007,975 ( 33.40% ) 950,920 ( 15.82% ) 3,053,851 ( 50.79% ) 33.40% 15.82% 50.79%
0.5 - 0.9 22,591 7,431 ( 32.89% ) 4,030 ( 17.84% ) 11,130 ( 49.27% ) 32.89% 17.84% 49.27%
1.0 - 1.9 10,902 2,831 ( 25.97% ) 2,071 ( 19.00% ) 6,000 ( 55.04% ) 25.97% 19.00% 55.04%
2.0 - 2.9 1,955 215 ( 11.00% ) 349 ( 17.85% ) 1,391 ( 71.15% ) 11.00% 17.85% 71.15%
3.0 - 3.9 1,356 161 ( 11.87% ) 193 ( 14.23% ) 1,002 ( 73.89% ) 11.87% 14.23% 73.89%
4.0 - 4.9 629 59 ( 9.38% ) 70 ( 11.13% ) 500 ( 79.49% ) 9.38% 11.13% 79.49%
5.0 - 9.9 683 71 ( 10.40% ) 106 ( 15.52% ) 506 ( 74.08% ) 10.40% 15.52% 74.08%
10 + 216 36 ( 16.67% ) 57 ( 26.39% ) 123 ( 56.94% ) 16.67% 26.39% 56.94%
Общо 6,051,078 2,018,779 ( 33.36% ) 957,796 ( 15.83% ) 3,074,503 ( 50.81% ) 33.36% 15.83% 50.81%

Таблица 2.4 Поръчка тип resting limit orders

Limit, Trailing Limit Entry, Limit Entry

Размер на поръчката Поставени поръчки Без слипидж Подобрение на цените Негативен слипидж Без слипидж % Подобрение на цените % Негативен слипидж %
< 0.5 4,204,294 1,304,018 ( 31.02% ) 2,900,276 ( 68.98% ) 0 ( 0.00% ) 31.02% 68.98% 0.00%
0.5 - 0.9 15,051 5,298 ( 35.20% ) 9,753 ( 64.80% ) 0 ( 0.00% ) 35.20% 64.80% 0.00%
1.0 - 1.9 5,210 1,533 ( 29.42% ) 3,677 ( 70.58% ) 0 ( 0.00% ) 29.42% 70.58% 0.00%
2.0 - 2.9 876 224 ( 25.57% ) 652 ( 74.43% ) 0 ( 0.00% ) 25.57% 74.43% 0.00%
3.0 - 3.9 501 138 ( 27.54% ) 363 ( 72.46% ) 0 ( 0.00% ) 27.54% 72.46% 0.00%
4.0 - 4.9 266 58 ( 21.80% ) 208 ( 78.20% ) 0 ( 0.00% ) 21.80% 78.20% 0.00%
5.0 - 9.9 362 87 ( 24.03% ) 275 ( 75.97% ) 0 ( 0.00% ) 24.03% 75.97% 0.00%
10 + 253 17 ( 6.72% ) 236 ( 93.28% ) 0 ( 0.00% ) 6.72% 93.28% 0.00%
Общо 4,226,813 1,311,373 ( 31.03% ) 2,915,440 ( 68.97% ) 0 ( 0.00% ) 31.03% 68.97% 0.00%

Горните данни са от различни видове поръчки, изпълнени чрез Stratos Group от 1 януари, 2023 до 29 февруари, 2024. Данните изключват някои видове клиенти, които не са директни.2

Размерът на поръчката се изчислява за условната стойност на поръчката и се показва в MM USD.

Поръчките Limit и limit entry ще се изпълняват само на заявената цена или по-добра и не могат да получават отрицателен слипидж. Всеки отрицателен слипидж на тези поръчки е грешка и клиентите имат право да получат корекции на търговията в случай на възникване на тези грешки. Подобренията на цената зависят от наличната ликвидност.

Допълнителни акценти

Въз основа на данните, събрани от поръчки, изпълнени чрез Stratos Group от 1 януари, 2023 до 29 февруари, 2024, установихме следното:

 • Поръчките limit и limit entry е най-вероятно да получат положителен слипидж.
 • Поръчките със stop и stop entry е най-вероятно да получат отрицателен слипидж.
 • Пазарните поръчки могат да помогнат за предотвратяване на отрицателен слипидж.

Сигурност на изпълнението

Трейдърите обикновено използват типове поръчки, които предлагат сигурност на изпълнението, когато искат да си осигурят влизане на пазара.

Сигурност на цената

Търговците обикновено използват типове нареждания, които предлагат ценова сигурност, когато искат да гарантират, че нарежданията им ще бъдат изпълнени само ако е изпълнена определена цена (или ценови диапазон).

Избор на типове поръчки

Има няколко вида поръчки, от които можете да избирате, когато търгувате на Форекс. Всеки от тях е предназначен да отговори на конкретна търговска нужда. Някои видове поръчки са по-подходящи за моменти, когато волатилността на цените е висока; други - когато тя е ниска. Някои видове поръчки са по-подходящи за използване около новинарски събития; други са по-подходящи за използване, когато държите отворени позиции през уикенда.

Следната информация относно типовете поръчки може да бъде полезна, когато решавате кой тип поръчка да използвате.

Пазарни поръчки

Пазарната поръчка влиза или излиза от позиция незабавно на най-добрата налична цена.3 Това е най-често използваният тип поръчка в FXCM.

Характеристики на слипидж:

Пазарните поръчки могат да получат положителен слипидж и отрицателен слипидж. Пазарната поръчка "пазарен диапазон" осигурява ценова сигурност, но не осигурява сигурност на изпълнението. Пазарна поръчка "на пазара" осигурява сигурност на изпълнението, но не осигурява сигурност на цената.

На пазара и в пазарния диапазон:

Пазарните поръчки на FXCM включват два типа поръчки: "на пазара" и "пазарен диапазон".

Изборът на "на пазара" инструктира поръчката да се изпълни на пазарна цена. Това може да бъде заявената цена, по-добра цена или
или по-лоша цена в зависимост от пазарните условия. Изпълнената цена се определя предимно от волатилността на цените в момента на изпълнение на поръчката.

Избирането на "пазарен диапазон" инструктира поръчката да се изпълни незабавно само ако най-добрата налична цена е в рамките на определен диапазон от цени. Ако единствената налична цена е извън определения диапазон, поръчката няма да се изпълни. Този тип нареждане гарантира сигурност на цената, но не гарантира сигурност на изпълнението.

Изводът

Пазарните поръчки са от полза, когато искате да влезете или да излезете от пазара сега. Типът поръчка "На пазара" гарантира сигурност на изпълнението, но не и сигурност на цената. Типът на поръчката "Market Range" гарантира сигурност на цената, но не и сигурност на изпълнението.

Поръчки за влизане

Входната поръчка ще се задейства за изпълнение само ако пазарната цена достигне цената на входната поръчка.

Характеристики на слипидж:

Съществуват два вида входни поръчки: стоп входни поръчки и лимитирани входни поръчки. Стоп входната поръчка може да получи както положително, така и отрицателно приплъзване. Поръчката за влизане с лимитирана стойност е проектирана да получава само положително приплъзване

Стоп влизане срещу лимитирано влизане:

Поръчката за влизане се счита за "стоп" поръчка за влизане, когато цената на поръчката за влизане е по-неблагоприятна цена от текущата пазарна цена (т.е. по-висока цена, когато купувате, и по-ниска цена, когато продавате). Този тип поръчка може да бъде изпълнена на заявената цена, на по-добра цена или на по-лоша цена в зависимост от пазарните условия. Използването на този тип поръчка, особено около новинарски събития или други променливи пазарни условия, може да ви подложи на отрицателен слипидж.

Една входна поръчка се счита за "лимитирана" входна поръчка, когато цената на поръчката е по-благоприятна от текущата пазарна цена (т.е. по-ниска цена, ако купувате, и по-висока цена, ако продавате). Този тип поръчка е проектирана да се изпълни само на заявената цена или на по-добра цена. По този начин търговците получават ценова сигурност, но нямат сигурност на изпълнението, когато използват този тип поръчка. Използването на лимитирана входна поръчка за отваряне на сделки, особено около новинарски събития или други нестабилни пазарни условия, може да бъде по-добър вариант от използването на стоп входна поръчка, тъй като може да се избегне отрицателно приплъзване.

Изводът

Поръчките за влизане са полезни, когато искате да влезете или да излезете от пазара на бъдеща цена. Когато търгувате около волатилни пазарни условия, за откриване на сделки може да се използва лимитирана входна поръчка вместо стоп входна поръчка, ако искате потенциално да избегнете отрицателно приплъзване. Моля, обърнете внимание: лимитираните входни поръчки не осигуряват сигурност на изпълнението.

Стоп и лимитирани поръчки

Стоп поръчката е предназначена за изпълнение на пазарната цена. Това може да бъде исканата цена, по-добра или по-лоша цена в зависимост от пазарните условия. Тя е проектирана по този начин, защото стоп поръчката най-често се използва за излизане от сделка от губеща позиция. Стоп поръчката осигурява сигурност на изпълнението, но не осигурява сигурност на цената, така че е възможно отрицателно приплъзване.

Лимитираната поръчка е предназначена за изпълнение на определена цена или на по-добра цена. За много трейдъри цената на лимитираната поръчка се определя на целевата им печалба. Лимитните поръчки осигуряват ценова сигурност, но не осигуряват сигурност на изпълнението, тъй като са проектирани да се изпълняват само на лимитираната или по-добра цена.

Характеристики на пропадането:

Стоп поръчката може да получи както положително, така и отрицателно приплъзване. Лимитираната поръчка е проектирана да получава положително приплъзване, но не и отрицателно.

Изводът

Стоп и лимитираните поръчки са от полза, когато искате да излезете от пазара на бъдеща цена. Когато търгувате около волатилни пазарни условия, лимитиращата поръчка може да се използва за затваряне на сделките, за да се осигури сигурност на цената.

Оповестяване
1

Статията по никакъв начин не се опитва да представи, че FXCM поддържа определен капацитет или ниво на ефективност. Данните в тази статия се предоставят само за информация и не са предназначени за търговски цели или съвети. FXCM не носи отговорност за каквито и да било грешки, непълноти или забавяния в информацията, както и за каквито и да било действия, предприети въз основа на съдържащата се тук информация. Миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати.

2

Непреките клиенти могат да включват клиенти на определени посредници.

3

Най-добро ценообразуване: Целта на FXCM е да предостави на клиентите си най-добрите налични цени и да изпълни всички поръчки на заявената цена. Въпреки това, има моменти, когато поради увеличаване на волатилността или обема, поръчките могат да бъдат обект на слипидж.