Информация за контакт с FXCM

Знаете ли, че?

В центъра за помощ можете да преглеждате и търсите в нашата колекция от статии, отговарящи на най-често срещаните въпроси за нашите платформи, продуктови предложения и други!

Портал

Кипър

Търговско бюро

Кога мога да се обадя на бюрото за търговия?
Разберете


Уеб чат в реално време

Чат сегаЧат офлайн


Обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти +357 22022619

Международни безплатни телефонни номера


Имейл

Общи запитвания: info@fxcm.eu


Международни безплатни телефонни номера

Страната има местен офис

Обаждане от... Наберете безплатен телефон #... Обаждане от... Наберете безплатен телефон #...
Австрия 800 070 327 Кипър 800 91078
Дания 808 10384 Финландия 0800 302 590
Франция 0805 543 087 Германия 069 38079214
Гърция 800 848 1571 Унгария 068 0984522
Исландия 800 9361 Италия 800 529337
Люксембург 800 85477 Норвегия 800 31408
Полша 00800 1113854 Испания 900031019
Швеция 0201 604 333 Швейцария 0800 110353
Оповестяване

Представителите на FXCM са на разположение 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата, включително чрез SMS и уеб чат на живо.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
@