Изтичане на срока на CFD(ДЗР) с FXCM

Последна актуализация: 2022-01-23 09:01:25 GMT

USOil

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 21-фев.-22

Предстоящо

апр.-22 21-мар.-22

Предишен

фев.-22 19-ян.-22

UKOil

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 28-ян.-22

Предстоящо

апр.-22 25-фев.-22

Предишен

фев.-22 29-дек.-21

NGAS

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

фев.-22 25-ян.-22

Предстоящо

мар.-22 22-фев.-22

Предишен

ян.-22 27-дек.-21

SOYF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 24-фев.-22

Предстоящо

май-22 27-апр.-22

Предишен

ян.-22 29-дек.-21

CORNF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 24-фев.-22

Предстоящо

май-22 27-апр.-22

Предишен

дек.-21 26-ное.-21

WHEATF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 24-фев.-22

Предстоящо

май-22 27-апр.-22

Предишен

дек.-21 26-ное.-21

Copper

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 24-фев.-22

Предстоящо

май-22 27-апр.-22

Предишен

дек.-21 26-ное.-21

BUND

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-22 07-мар.-22

Предстоящо

юни-22 07-юни-22

Предишен

дек.-21 07-дек.-21

VOLX

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

фев.-22 15-фев.-22

Предстоящо

мар.-22 14-мар.-22

Предишен

ян.-22 18-ян.-22

Важни бележки относно изтичането на срока на валидност

Отворените позиции на датата на "падежа" с FXCM, ще бъдат затворени по време на пазарната пауза, по нашата цена (купува/продава) от затварянето на пазара, приблизително в 17:00 EST**
Всички стоп/лимитни и висящи поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат затворени. Когато договорът изтече, всички плаващи P/L към момента ще бъдат реализирани.
** Цената на изтичане се взима 15 минути по-рано в петък, тъй като затварянето на пазара е приблизително в 16:45 EST. Bund Цената на изтичане винаги се взима един час по-рано, тъй като затварянето на пазара за BUND е приблизително в 16:00 EST дневно.
Последна актуализация: 1 май 2020 г.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)