Професионална среда за професионални търговци

Избираемите професионални търговци могат да открият професионална сметка в FXCM. Ако можете да отговорите с "да" на два или повече от следните въпроси, може да отговаряте на условията:

1

Търгували ли сте със значителни по размер деривати с ливъридж през последните четири тримесечия?

2

Разполагате ли с портфейл от финансови инструменти, надвишаващ 500 000 евро?

3

Работили ли сте във финансовия сектор, на професионална позиция, изискваща познания в областта на търговията с деривати, в продължение на поне една година?

В допълнение към горните критерии, за да отговаряте на изискванията за професионална категоризация, трябва да притежавате необходимите експертни познания, опит и знания, за да можете да вземате собствени инвестиционни решения

Какво трябва да знам?

Трябва да сте наясно, че професионалните клиенти се отказват от някои регулаторни защити, които понастоящем се предлагат на клиентите на дребно съгласно правилата на Кипърската комисия за ценни книжа и борси ("CySEC"). Те включват, но не се ограничават до следното:

Защита от отрицателно салдо: Вие сте отговорни за това сметката ви да не изпадне в отрицателно салдо. Ако това се случи, ще трябва да направите допълнителни плащания, за да възстановите баланса си над нулата - което означава, че загубите Ви могат да надхвърлят Вашите депозити.

Лимити на ливъридж: FXCM е задължена да ограничи ливъриджа на различните продукти, предлагани на непрофесионални клиенти, за да спази изискванията на CySEC. Тези ограничения не се прилагат за професионалните клиенти, а по-високият ливъридж може да работи срещу инвеститорите и да засили загубите.

Предупреждения за риск: От FXCM няма да се изисква да ви предоставя текущите предупреждения за риск, които предоставяме на непрофесионалните клиенти във връзка със сделки със сложни финансови инструменти.

Компенсация: Някои категории професионални клиенти нямат право на компенсация по линия на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Финансов омбудсман: Услугите на финансовия омбудсман в Кипър може да не са достъпни за професионални клиенти.

Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали Известие за категоризация на клиенти, тъй като то съдържа важна информация относно разликите в класификацията и защитата, предоставяна за всяко ниво.

Имате ли право да бъдете професионален търговец?

Заявете разговор с FXCM

Търгувайте с брокер Лидер

С FXCM получавате достъп до иновативни инструменти и платформи, докато търгувате с регулиран и доверен брокер от 1999 г.

  • Реномирана поддръжка на клиенти
  • Награждавани платформи за търговия
  • Конкурентни спредове

Често задавани въпроси

Ще бъде ли засегната способността ми да търгувам с FXCM, ако ми бъде отказана професионална сметка?

Не. Вие все още ще можете да продължите да търгувате и да се възползвате от нашето реномирано обслужване на клиенти, което се предоставя на всички търговци на дребно.

Какво се случва, ако вече имам сметка в FXCM / вече търгувам?

Ако смятате, че отговаряте на изискванията, можете да се свържете с някой от нашите екипи по продажбите и да поискате да бъдете прекласифицирани като професионален клиент.