CFD търговия с FXCM

Търговията с договори за разлика ви позволява да търгувате с движението на цените на валути, борсови индекси и стоки като злато и петрол, без да купувате базовия продукт. Когато търгувате със CFD-та (договори за разлика) с FXCM, вие се наслаждавате на предимствата, които само един световният лидер може да осигури.

Защо да търгувате със CFD-та

НИСКИ СПРЕД РАЗХОДИ

По-ниските разходи за спред могат да помогнат на стратегията ви да изпълнява повече сделки.

ДОСТЪП ДО ЛИВЪРИДЖ

Лимити на ливъридж при отваряне на позиция между 30:1 и 2:1, в зависимост от валутните двойки и волатилността на цената на базовия актив.1

ПЛАТФОРМА ЗА МНОГОАКТИВИ

Търгувайте с форекс, индекси и суровини от една мощна и лесна за използване платформа.

ТЪРГУВАТ С ВЪЗХОДЯЩИ И НИЗХОДЯЩИ ПАЗАРИ

Търговията със CFD е гъвкава, като ви позволява да се възползвате както от растящите, така и от падащите пазари.

Не забравяйте, че CFD са сложни инструменти и са свързани с висок риск от бърза загуба на пари поради използването на ливъридж.

Защо да търгувате със CFD-та?

CFD, или договор за разлика, е ценна книга, която позволява на две страни да обменят разликата между началната и крайната цена на договора. Тези споразумения позволяват на двете страни да уредят окончателния договор, като използват парични средства, вместо физически стоки или ценни книжа. Този подход често улеснява сетълмента.

Чрез търговията с договори за разлика инвеститорите могат да получат ползите, свързани с притежаването на дадена ценна книга, без реално да я притежават. Инвеститорите могат да използват тези договори, за да заемат дълги или къси позиции, спекулирайки с бъдещото движение на цените на базовия актив. Като алтернатива те могат да използват тези договори за хеджиране на портфейлите си, като по този начин помагат за управлението на различни видове риск, като например риска от понижение.

CFD Trading Accounts

Ливъридж:

Тези договори предоставят и ливъридж, което позволява на инвеститорите потенциално да генерират по-стабилна възвръщаемост. Инвеститорите, които търгуват с тези договори, използвайки ливъридж, може да се наложи да вложат само малка част от цената на договора, така че потенциално могат да генерират по-голяма възвръщаемост на инвестицията.

Използването на ливъридж може също така да позволи на инвеститорите да търгуват със CFD-та с много по-малки капиталови разходи. Лимитите на ливъридж при отваряне на апозиции са между 30:1 и 2:1, в зависимост от валутните двойки и волатилността на цената на базовия актив. Инвеститорите трябва да имат предвид, че ливъриджът е нож с две остриета. Макар че той може значително да увеличи нечии печалби, той може също така драстично да увеличи техните загуби. Търговията със CFD-та с какъвто и да е размер на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.

Ниски такси:

Търговията със CFD е свързана с ниски такси. Когато купува, търговецът плаща цената на заявката. При продажба или заемане на къса позиция търговецът плаща цената купува. Спредът между тези две цени обикновено е фиксиран, а размерът му зависи от волатилността на базовия актив.

Без гербов налог:

Когато търгуват с договори за разлика, инвеститорите не са задължени да плащат гербов налог (Stamp duty), тъй като тези договори са вид дериват. В резултат на това инвеститорите, които избират да търгуват със CFD, могат да избегнат генерирането на данъчно задължение, което биха понесли при търговия с други ценни книжа. Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчните закони могат да се променят. Тъй като всеки търговец има уникални обстоятелства, той може да пожелае да разговаря с подходящ данъчен специалист, за да получи яснота по всички въпроси.

24/5 Markets:

CFD се търгуват 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Дори ако даден основен пазар е затворен - например фондовият пазар - инвеститорът все още може да търгува със CFD-та, базирани на основните борсови индекси.

Основни съображения:

Въпреки че CFD предлагат на инвеститорите всички предимства, свързани с притежаването на дадена ценна книга, без да се налага да я притежават, те също така са свързани с всички рискове, свързани с притежаването на тази ценна книга. Договорите за разлика предлагат на трейдърите възможността да използват значителни количества ливъридж, но ливъриджът може драстично да увеличи загубите.

Защо да търгувате с FXCM?

Ние сме водещ доставчик не само на форекс, но и на CFD-та, което означава, че търговията с нас ще ви осигури достъп до предимства, които само един топ брокер може да предостави. Те включват:

  • Получаване на 24/5 обслужване при поискване по всяко време
  • Признато изпълнение: Ние предлагаме ниски спредове и анонимно изпълнение за повечето сделки със CFD
  • Безплатно първокласно обучение: С уроци по заявка, уебинари и инструкции в реално време имате на разположение цялото необходимо обучение

Освен това можете да търгувате на нашата собствена платформа Trading Station - една от най-иновативните платформи за търговия на пазара. Отворете безплатна демо сметка, за да започнете да практикувате форекс търговия още днес.

Макар да се гордеем, че предлагаме достъп до нашата собствена платформа за търговия - Trading Station, напомняме на клиентите да обмислят дали разбират как работят CFD и дали могат да си позволят да поемат високия риск да загубят парите си.

Оповестяване
1

Ливъридж: Ливъриджът е нож с две остриета и може значително да увеличи печалбите ви. Той може също толкова драстично да увеличи и загубите ви. Търговията с чуждестранна валута/договор за разлики с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.