Културата на FXCM

Нашата култура се определя от нашите хора и трите основни ценности, които те въплъщават.

Клиентът на първо място

Започваме с фокус върху клиентите, където специализираният опит, вниманието към детайлите и проследяването на изпълнението се разглеждат като важни аспекти на всички наши взаимодействия.

Интегритет

Ние правим това, което е правилно за нашите клиенти, партньори, служители и всички други заинтересовани страни.

Agility

Нашите хора са гъвкави и се развиват добре при променящите се тенденции в индустрията, бизнес условията и изискванията на клиентите. Миналият опит и новопридобитите умения им дават увереност да вървят напред.

Нашата цел

Целта на FXCM остава непроменена през 20-годишната ѝ история. Да си партнираме с търговците на валута и договори за разлика при всяко обаждане, кликване или докосване.

Нашата стратегия

Нашата стратегия е да продължим да развиваме брокерската си дейност, като я правим по-лесна, по-бърза и по-удовлетворяваща за всички страни, които взаимодействат с FXCM.

Животът в FXCM

Голяма част от служителите на FXCM са работили тук поне през половината от 20-годишната история на FXCM и могат да гарантират за четири основни идеала за работата в FXCM.

Диверсифицирано работно място

Разнообразието е вплетено в структурата на нашата компания, тъй като разчитаме на много различни екипи от хора, които обогатяват FXCM с нови перспективи, съвместни решения и нестандартни начини на мислене. Въпреки че се намираме на шест континента, ние се събираме всеки ден, за да работим като едно цяло.

Устойчиви хора

Придържаме се към твърдото убеждение, че устойчивостта е важен показател за дългосрочния успех на нашите хора. Устойчивите хора уверено се справят със задачите си въпреки предизвикателствата или значителните промени в бизнеса.

Прозрачност

Съсредоточаваме се върху прозрачността както във вътрешен, така и във външен план. Прозрачността дава възможност за активна двустранна комуникация с колегите за обмен на идеи и мисли, което печели взаимно уважение и доверие с колегите.

Меритокрацията побеждава

Ценим меритокрацията, при която най-способните хора и идеи имат възможност да успеят. За да постигнем това, ние насърчаваме политика на отворени врати, която гарантира, че както хората, така и идеите имат пряк достъп до тези, които могат да подкрепят тяхната кауза.

За да се присъедините към нашия екип и да усетите живота в FXCM, посетете нашия Кариерен център.