Средства на клиентите

Сигурността на вашите средства е наш основен приоритет. Средствата на клиентите се съхраняват в обособени сметки в най-добрите световни банки. Освен това се ангажираме с пълна прозрачност, за да разберете нашата финансова мощ.

РЕГУЛИРАНЕ И ЛИЦЕНЗ

FXCM EU Ltd е кипърски инвестиционен посредник ("КИП"), регистриран в Кипърския департамент по регистрация на дружества (HE 405643) и упълномощен и регулиран от Комисията за ценните книжа и фондовите борси на Кипър ("CySEC") с номер на лиценз 392/20.

ОТДЕЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ СРЕДСТВА

Като регулирано от CySEC дружество, FXCM EU се придържа към Директива DI87-01 на CySEC за защита на финансови инструменти и средства, принадлежащи на клиенти. FXCM EU спазва регулаторното задължение да отделя парите на клиентите, в съответствие с правилата на CySEC, от собствените си пари, за да избегне риска от използване на тези средства за собствена сметка, както и изискването да действа честно, справедливо и професионално, в съответствие с най-добрите интереси на клиентите, когато структурира бизнеса си така, че да не бъдат засегнати задълженията съгласно правилата за парите на клиентите

ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ

FXCM EU участва във Фонда за компенсиране на инвеститори ("ФКИ"/ICF) за клиенти на инвестиционни посредници, регулирани в Република Кипър. Целта на ICF е да обезпечи претенциите на клиенти към дружествата чрез изплащане на компенсации.

За повече информация относно компенсациите, моля, прегледайте Политика на Фонда за компенсиране на инвеститорите на FXCM EU.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)